CAST | CAT | ENG | FRA

Pedrera de Granit

Les nostres pedreres estan localitzades en una posició idònia en el nostre sector, a prop del Port de Tarragona i amb una llarga història de producció de material per al tren d'alta velocitat.

Les nostres pedreres compten amb una ubicació estratègica i són a prop del Port de Tarragona

Pedrera de Riudecols. Explotació a cel obert de pòrfir granític, triturat i classificat per a plantes de formigó i asfalt, i obra civil en general. Materials com sorres, gravetes, tot-u, balast per a vies fèrries i escullera.
Planta de tractament d'àrids i transport d'àrids.
Subministradora de balast per a la línia d'alta velocitat (ADIF) des d'1998. L'explotació de Riudecols, denominada Puig Mari, s'enclava en l'extensió de materials PALEOZOICS (Carbonífers) sobre els quals instrueix un elevat nombre de dics granodiorítics, relacionats amb els plutons granítics que afloren al nord i a l'est de la zona.
Aquests plutons representen el sòcol de la unitat estructural del Priorat.

 

 

 

Balasto