Productes > Formigons > Norma EHE-08

Formigons

Canteras la Ponderosa S.A dispose d’une centrale de béton préparé qui est adhérer à l’Association Nationale Espagnol de Fabricants de Béton Préparé ANEFHOP.

Les Formigons que nous disposons appartiennent à la loi 2661/1998 du 11 décembre, approuvé par « l’Instruction de Béton Structurelle » (EHE)

  • Formigons pour la résistance armée (HA)
  • Formigons pour la résistance de masse (HM)
  • Formigons pour dosage (D)

Nos laboratoires effectuent des tests de qualité des matériaux utilisés dans la fabrication de Béton, nous réalisons des éprouvettes pour les essais de résistance à sa correspondante compression.

Canteras La Ponderosa, SA disposa d'una planta de formigó preparat que està adherida a l'Associació Nacional Espanyola de Fabricants de Formigó Preparat ANEFHOP.

Els formigons de què disposem són inclosos al Reial Decret 2661/1998, d’11 de desembre, pel qual s'aprova la Instrucció de Formigó Estructural (EHE).

  • Formigons armats per a resistència (HA)
  • Formigons en massa per a resistència (HM)
  • Formigons per a dosatge (D)

Al nostre laboratori, es realitzen proves de qualitat dels materials utilitzats en la fabricació del formigó i es fan provetes per als assajos de resistència a compressió corresponents.

Norma EHE-08
El nostre web utilitza cookies per a facilitar i millorar l’experiència de navegació. Si segueixes navegant pel web, entenem que acceptes l’ús dels nostres cookies.EntesosLegal