Productes > Informació general

Informació general

Els dos centres de producció de Canteras la Ponderosa, S.A. a Espanya es troben al sistema muntanyós de la cadena costera catalana.

La cantera d'Alcover, està enclavada al període geològic del TRIÀSIC, subperíode MUSCHELKALK INFERIOR, que té una espessor mitja de 70 a 90 m. i està format per calcàries microcristalines.
La explotació de Riudecols, anomenada Puig Marí s'enclava a l'extensió de materials PALEOZOICS (Carbonífers) sobre els que instrueix un elevat nombre de dics granodiorítics, relacionats amb els plutons granítics que afloren al nord i a l'est de la zona.
Aquests plutons representen el sòcol de la unitat estructural del Priorat.

Designació d'àrids

AF o AG - T - d/D - C o P
AF: Àrid Fi
AG: Àrid Gruixut
T: Triturat
d/D: diàmetre inferior/ Diàmetre superior (Granulometria)
C: Naturalesa de la roca (Calcària)
P: Naturalesa de la roca (Pòrfir-Granític)

El nostre web utilitza cookies per a facilitar i millorar l’experiència de navegació. Si segueixes navegant pel web, entenem que acceptes l’ús dels nostres cookies.EntesosLegal